Propaganda – Risk för påverkan

Propaganda – Risk för påverkan (Forum för levande historia)

2017-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Berättelsen kan beskrivas: Vi förför – Vi förklarar – Vi ger exempel – Vi ger verktyg – Vi peppar! Syftet med utställningen är att verka för kritiskt tänkande genom att diskutera propagandans mekanismer. Resan börjar i en suggestiv tunnel som förmedlar propagandans lockelse. På andra sidan tunneln möts du av en avsiktsförklaring som tydligt beskriver utställningens syfte. Den historiska delen ger exempel på propaganda. I den samtida delen lär du om retoriska knep som känns igen från propagandan i de historiska miljöerna samt från kampanjer idag. Du får också lära om psykologiska aspekter på påverkan. Vi belyser dagens samhälle, hur nyheter skapas, hur algoritmer styr informationsflödet. Avslutningsvis tar du del av forskares tips på hur vi kan förhålla oss till påverkan och du inbjuds att lämna egna tips.