Ordets Makt

Ordets Makt (Fredens Hus)

2013-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


Ordets Makt gestaltar med/genom olika uttryckssätt den enorma kraft ord har; hur ord kan påverka människor till att göra vad som helst. Utställningen består av olika sektioner som var för sig berättar något om ordens betydelse och verkan, och som tillsammans skapar en helhetsbild över ordens roll, både historiskt och i nutid.
Vilka är de vanligaste kränkande orden som ungdomar använder mot varandra idag? Vad har dessa ord för konsekvenser, hur påverkar det vardagen för ungdomarna? Vad är näthat? Och vad finns det för hjälp? Vad är propangada och hur ser dagens propaganda ut jämfört med den från Nazityskland? Vad är yttrandefrihet och ska man få säga vad man vill?
Alla dessa frågor och fler därtill belyser Ordets Makt. Utställningen syftar också till att få besökaren att reflektera över sitt eget språkbruk, och ges själv möjlighet att sprida positiva och stärkande ord till nästkommande besökare.

Läs mer i PDFen