Perpetual uncertanity

Perpetual uncertanity (Bildmuseet)

2016-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Trettio år efter Tjernobylkatastrofen och fem år efter att tsunamin slog in mot Fukushima samlar utställningen Perpetual Uncertainty internationella konstnärer för att undersöka hur fenomen som radioaktivitet, kärnkraft och kärnvapen har förändrat vår syn på minne, kunskap och tid. Utställningen visar hur samtida konst kan ta sig an globala samhällsfrågor på ett nytt sätt.
Hur kan man förstå och visualisera halveringstiders svindlande tidsperspektiv? Hur kan vi förmedla kunskapen om radioaktivitet från generation till generation hundratusentals år in i framtiden? Genom 22 internationella konstnärers verk reflekterar utställningen över stora och svårgripbara frågor kring kärnteknikens konsekvenser, och blir samtidigt en mötesplats och arena för kunskap, diskussion och dialog.
Konstnärerna närmar sig utställningens tematik från olika håll. Några tar avstamp i specifika händelser, som haverierna i Tjernobyl eller Fukushima medan andra diskuterar utmaningarna runt uranbrytning, lagring av utbränt kärnbränsle eller demontering av atomubåtar. Andra gestaltar mer generella frågeställningar som handlar om vilket arv vi lämnar efter oss till kommande generationer och hur människlig aktivitet har satt spår på vår planet och skapat en ny geologisk tidsålder. Det intressanta med utställningen är att den rör sig mellan det konkreta till det mer filosofiska, politiska och existentiella.

Läs mer i PDFen