Yttrandefrihetens gränser

Yttrandefrihetens gränser (Forum för levande historia)

2019-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Går det att berätta om, samt lyfta frågor gällande Yttrandefrihetens gränser på ett spännande och lustfyllt sätt genom att minska skriven utställningstext och istället använda andra uttrycksmedel som skapar reflektion? Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.
Utställningen är indelad i fyra olika delar
– Vad ska få ta plats, som handlar om det offentliga rummet.
– Media, nätet, som handlar om yttrandefriheten i media, nätet och press
– Stå upp-stå emot, som behandlar hur människor har stått upp för yttrandefriheten
– Sverige 2030, ett negativt framtidsscenario.