Åke Hodell – från stridspilot till rebellisk konstnär

Åke Hodell – från stridspilot till rebellisk konstnär (Flygvapenmuseum)

2014-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Åke Hodell var stridpiloten som efter ett haveri skadades svårt, bytte bana och blev poet, konstnär och dessutom antimilitarist och pacifist. Genom banbrytande verk blev han en centralfigur inom den konkreta poesin, som växte fram i avantgardistiska kretsar i Sverige under 1950- och 60-talen. Hans verk är i många fall lika utmanande och aktuella idag som i den tid då de skapades.
Till utställningen valdes verk som behandlar samma frågor som Flygvapenmuseum, med sitt breda kulturhistoriska uppdrag, tar upp i sin ordinarie verksamhet. Verken lyfter teman som flyg, militarism, vapen och tiden kring första världskriget, andra världskriget och kalla kriget. Sammanhanget på Flygvapenmuseum och det antimilitaristiska budskapets möte med den militära miljön är viktigt. Utställningen hade inte fått samma tyngd och spänning på ett annat museum, galleri eller konsthall.

Läs mer i PDFen