Aquanauts: Expeditionen

Aquanauts: Expeditionen (Avesta Art/Verket)

2020-2020 🏅 Finalist i Årets utställning 2020


Utställningen har en utvecklad dramaturgi byggd på en ramberättelse i form av ett fiktivt museum. I museet finns en utställning om två kvinnliga forskare som i slutet av 1800-talet upptäckte ett antal hittills okända humanoida arter. I en fiktiv dokumentärfilm skildras hur museets intendent fått sig tillsänt ett antal lådor med forskarnas texter, teckningar, filmer och insamlat forskningsmaterial. Den utställning besökaren befinner sig i sägs vara skapad av materialet och de replikor museet skapat av de humanoida arterna. Utställningens anslag antyder en utställning på ett traditionellt museum. Besökaren möts först av fotografier, föremål och utställningstexter som mycket väl skulle kunna vara sanna. I den fiktiva dokumentärfilmen besökaren sedan möter introduceras ramberättelsen om de två forskarna. Filmen ger sken av historisk verklighet, men introducerar också besökaren till deras hittills okända upptäcker. Berättelsen balanserar mellan sådant som skulle kunna vara sant och
introducerar samtidigt oförutsedda och fantastiska händelser som bibehåller intresset. Att filmen rör sig inom en traditionell dokumentärfilmsgenre ger samtidigt ett förutsägbart mönster för att följa och tolka berättelsen. Efter filmen går besökaren in i det fiktiva museet som också blandar verklighet och fiktion. Dramaturgin osäkrar gränsen mellan forskning, verklighet och fiktion och tar sikte på att betraktaren ska ifrågasätta vårt sätt att dokumentera, klassificera och berätta om mänskligheten.

Läs mer i PDFen