Naturum Tåkern

Naturum Tåkern (Naturum Tåkern)

2012- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2012


Med utgångspunkt från formgivningen byggdes modeller av montrarna, för att de skulle bekräfta husets former. Rummens många vinklar ställde särskilda krav. Färgvalet kontrasterar till furupanelen i väggar och tak. Besökarens vandring genom tematiska rum i den lustfyllda utställningen blir till en upptäcksfärd. Montrarna innehåller en mångfald av föremål, foton, illustrationer, små monitorer, pekdatorer, etc. Det egna sökandet bland stora objekt och små detaljer väcker nyfikenheten.

Läs mer i PDFen