Människor <3 fåglar = sant?

Människor <3 fåglar = sant? (Malmö Museer)

2018-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Vi har valt att göra en utställning om fåglar för att de finns överallt runtomkring oss. Och alla människor har en relation till fåglar. Vi tittar på dem, har dem i bur, äter dem, använder deras fjädrar i kläder eller har dem avbildade i våra hem. Vi tänker också på dem när de väcker oss kl. 4 på morgonen med sina skrin eller bygger bo på vår balkong.
Det finns mer än 9800 olika fågelarter. Fåglar har funnits i över 150 miljoner år och är nära släkt med dinosaurier. Fåglar är en spirituell länk mellan jordelivet och efterlivet i religioner världen över, de finns med i både bibeln och koranen, indiansk och kinesisk kultur.
Med fakta och humor beskrivs människans breda och komplexa relation till fåglar. Även delen om hur vi utrotat minst 90 fågelarter sedan dronten dog ut, och att svenskens kycklingkonsumtion år 2016 var 21,9 kg, en ökning med över 16 kg sedan 1980-talet.