Tillsammans

Tillsammans (Världskulturmuseet)

2015- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Tillsammans handlar om det fantastiska och svåra med att leva tillsammans. Här möts barnens stora frågor och föremålsberättelser från samlingarna. Syftet är att öka nyfikenheten för varandra och stärka viljan till kommunikation och samvaro.
Det är en värld med omslutande platser av olika karaktär och växlande väder. Besökarna erbjuds upplevelser och utmaningar för kropp, hjärta och tanke i ett landskap som stimulerar till lärande genom lek och fantasi. I separata gläntor i landskapet tar sju delteman plats: Förstå Varandra, Bo ihop, Bråka och bli sams, Skiljas åt, Dansa, Samspela och Passa in. Här finns också Berget, Mörka Grottan och Urskogen. Samt Skuggor och Ljus där besökarna skapar nya världar tillsammans. 1000 föremål från jordens alla håll befolkar Tillsammans och spelar olika roller på olika platser.
Informationen utgår från vad fokusgrupperna velat veta. Ett stort antal föremål bär berättelser på utställningens teman. Några berättar i jag-form när man rör vid dem. Vissa upplevs i mörker, andra är lekskulpturer att klättra in i och upp på.

Läs mer i PDFen