Flygande betong – byggelement som förändrade världen

Flygande betong – byggelement som förändrade världen (ArkDes)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Utställningen Flygande betong utmanar den ofta
negativa bilden av prefabricerat betongbyggande
genom att presentera den kulturella kontexten i vilken
byggtekniken växte fram. Genom konstverk, filmer,
operor och leksaker tecknas bilden av betongelementens
färd över världen och över kulturformer.
Utställningen var tematiskt uppbyggd kring teman
som teman som betongelementets uppgång och fall,
viktlösheten, betongelementets globala historia och
”en social lyftkran”. Tillsammans skapade de olika
delarna en logisk och tilltalande vandring genom
utställningen.

Läs mer i PDFen