Public Luxury

Public Luxury (ArkDes)

2018-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Public Luxury var en utställning om Sverige idag, om vår gemensamma arkitektur och design och det offentliga rummets motsättningar och paradoxer. Vad är det som gör att korv- och glasskiosker väcker så starkt engagemang, Kan oron för brott och terrorism användas för att skapa levande gatumiljöer? Utställningens motsägelsefulla titel berättar om att ingenting i offentligheten existerar enbart av praktiska skäl och väcker frågor om vad vi som medborgare kan förvänta oss av det allmänna. Titeln följdes upp i kommunikationen för utställningen som lekte med vad vi associerar med lyx och offentlighet.
Utställningen var ett försök att fånga frågor som engagerar många medborgare, men som kan vara svåra att gestalta i en utställning. Metoden blev att bjuda in formgivare, arkitekter och formgivare att skapa för utställningen specialgjorda verk för att gestalta olika utmaningar som svenska städer står inför idag. Designgruppen Uglycute gjorde för utställningen en kartläggning av hur vanligt förekommande det är att fastighetsägare hägnar in entréer, hörn och andra vrår för att undvika oinbjudna. Kartläggningen gestaltades i form av en skulptur av stängsel. För att berätta om Johan Celsings förslag på moské i Rinkeby byggdes en av kupolerna upp i skala 1:1 så att besökarna kunde uppleva hur det skulle kunna vara att besöka den färdiga moskén. Vid tiden för utställningens öppnande var diskussionen kring säkerhet med anledning av terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm flitigt debatterad. ArkDes gav därför tre formgivare (Hilda Hellström, Clara von Zweigbergk och Björn Dahlström) i uppdrag att ta fram alternativ till de stål- och betonghinder som är vanliga som infartshinder i städer runt om i världen. Prototyper i skala 1:1 visades i utställningen och gav besökarna en möjlighet att föreställa
sig hur våra städer kunde se ut om infartshinder kunde dubblera som cykelställ eller sittplatser.

Läs mer i PDFen