Himlen är här – människan och kyrkokonsten under tusen år

Himlen är här – människan och kyrkokonsten under tusen år (Svenska kyrkan, Uppsala)

2014-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Himlen är här – människan och kyrkokonsten under tusen år, satte ljuset på ett av våra
största levande/brukade kulturarv. För första gången hölls en så stor utställning i en kyrka i
Sverige. Ett femtiotal föremål från kyrkor/museer i Uppsala stift mötte samtida konst i Uppsala
domkyrka. Föremålen utställda i sin naturliga kontext.
Möten – mellan då och nu, människa och Gud, jordiskt och himmelskt. Vandringen genom
utställningens tusen kvadratmeter är en slags pilgrimsresa, tematiska platser på en livsväg – ur ett
kristet men också ur ett historiskt, allmänmänskligt och existentiellt perspektiv.

Läs mer i PDFen