GÖTEBORGS GARDEROB

GÖTEBORGS GARDEROB (Göteborgs stadsmuseum)

2019-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


De kläder museet samlat in från 1850–1970 berättar om en omvälvande period i Göteborgs
historia. Göteborg blir en industristad och en storstad, och modet både driver och följer utvecklingen. Det gamla, där det var helt naturligt att skilja på folk och folk, fasas ut. I den nya tiden får vi utrymme att definiera oss själva – inte minst genom kläderna vi bär.
Första rummet ger en ingång till det övergripande temat och mode som markör för social position. I andra rummet ligger fokus på förhållandet kläder–kropp samt hur den moral som snörats extra hårt runt kvinnokroppen börjar utmanas. Tredje rummet visar lokala exempel på klädproduktionens övergång från hantverk till massindustri samt hur borgerliga ideal får garderoberna att växa. I sista rummet vänder vi blicken mot tjänstefolk och mot oss själva och all den energi som krävs för att hålla en hel, ren och tidsenlig garderob.

Läs mer i PDFen