Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen

Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen (Röhsska museet)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Som Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk behöver vi också
ifrågasätta oss själva och vår roll i designhistorieskrivningen. Vi ville utmana
myten om demokratisk design och lyfta frågor kring användning, skapande,
tillverkning, konsumtion, materialitet och estetik för en bredare publik.
Fredrik Paulsen fick i uppgift att tolka begreppet demokratisk design genom
stolen. Det är relevant utifrån att främja en dialog om demokratisk design
kopplas bortom konsumentsamhällets myter i en tid då samhället behöver
omförhandla vad som skapar ekonomiskt värde.

Läs mer i PDFen