Space Popular: Värde i det virtuella

Space Popular: Värde i det virtuella (ArkDes)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Utställningen Space Popular: Värde i det virtuella handlade om hur VR-teknik kommer att förändra villkoren för hur städer upplevs och skapas. Utställningen gav en inblick i vad som händer med staden när arkitekturen inte behöver ta hänsyn till de lagar och normer som gäller i den fysiska världen. I den virtuella världen kan du skapa ett hus av guld eller ett genomskinligt Nobel Center, eftersom du inte behöver bry dig om budget, konstruktionsmässiga begränsningar, skönhet eller fysiska lagar.
Space Popular: Värde i det virtuella var en unik utställning i och med att den även gick att besöka helt virtuellt via den sociala VR-plattformen Sansar. Många museer använder sig av VR-teknik för att skapa upplevelser för sina besökare men den här utställningen tog tekniken ett steg längre genom att det gick att besöka utställningen via en virtuell plattform. Besökare från hela världen kunde logga in på Sansar, sätta på sig sina VR-glasögon och besöka utställningen virtuellt. I utställningen fanns även ett VR-headset som besökarna kunde prova. Om någon samtidigt besökte utställningen i Sansar syntes denna besökare i utställningens headset och en dialog kunde föras mellan bäraren av headsetet och besökaren i Sansar. ArkDes pedagoger arrangerade också en visning av utställningen i Sansar för användare runt om i världen, som besökte den med sina avatarer.

Läs mer i PDFen