Bilder av Kristina

Bilder av Kristina (Livrustkammaren)

2013-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


”Bilder av Kristina” visades i Livrustkammaren 2013. Senast en stor utställning
om drottning Kristina gjordes i Sverige var 1966, men sedan dess har nya
forskningsrön framkommit, och perspektiven förändrats mot ett tydligare
internationellt och genus- och queerperspektiv.

En normkritisk metod har därför genomsyrat utställningsarbetet och Kristina
som normbrytare har lyfts fram.
Ett 30-tal nationella och internationella samarbeten resulterade i extraordinära
föremål och berättelser. T ex Vatikanbiblioteket som lånade ut manuskript ur
drottning Kristinas handskriftssamling.

Mångfald och jämställdhet var ledord. Bland målgrupperna fanns hbtq personer.
Delar av utställningen visades i Article One, The Unstraight Museums utställning
kring mänskliga rättigheter i Alabanien.
Dramaturgin består av 12 nedslag som representerar en specifik bild av
drottningen. Få historiska personer har varit/är så kontroversiella som Kristina.
En anledning till de motstridiga bilderna och det stora intresset för Kristina är de
okonventionella livsval hon gjorde. Kristina bröt mot normer, som regent, kvinna
och människa.