Rymdskeppet

Rymdskeppet (Visualiseringscenter C)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


I Rymdskeppet blandas berättarkonst, lekfullhet och teknik för att nå vår allra yngsta målgrupp.
Genom en immersiv och genomgående berättelse om två vänners rymdlek får barnen både
sällskap och kunskap – genom karaktärerna Zoey och Neo som fungerar både som kompisar och
kunskapsbärare.
Genom att låta berättelsen utspela sig på samma sätt som i en barnbok där varje installation
kan ses som ett kapitel, skapas en immersion och igenkänning för målgruppen. Zoey och Neo
för berättelsen framåt genom kroppsrörelser och pratbubblor, vilket lockar till upptäckande och
nyfikenhet.
Parallellt med Zoey och Neos berättelse finns även ett spår för vuxna kallad Kaptenens Logg.
På dessa skyltar berättas mer djupgående om installationerna och hur besättningen på
Rymdskeppet använder dessa som verktyg. Greppet i Kaptenens Logg är berättande och
immersivt så att även de barn som själva kan läsa skyltarna dras in i storyn.