Svenskt sjöförsvar under 500 år

Svenskt sjöförsvar under 500 år (Marinmuseum)

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Det berättartekniska greppet i utställningen är en pendelrörelse mellan den stora berättelsen på makronivå och den lilla berättelsen och det personliga mötet med personer ur historien. Besökarna ska få en överblick över den aktuella tidsperioden, 300 år av återkommande krig och därefter en drygt 200-årig fredsperiod fram till våra dagar. De stora breda penseldragen i huvudfilmen ska ge överblick och sammanhang och ställs mot berättelserna om sju historiska människoöden från 1500-talet och fram till våra dagar och en kvinnlig officer verksam i dagens marin.
Utställningen har flera delkoncept. Passagen in i rummet har ett konstnärligt anslag med projicerat vatten. Den ”stora berättelsen” berättas genom en film som visas non stop i ett filmrum. De historiska karaktärerna är filmade och inlagda i ett montersystem omgivna av föremål, filmer, bildspel och animationer för att levandegöra historien. Två filmer visar marinens verksamhet idag.
En föremålsinstallation i form av en minnestavla från 1897 används för att problematisera historien och synliggöra hur olika tider använt sig av historien för olika syften. Evigt är dock att krig handlar om död och lidande vilket illustreras genom att citat från olika krig projiceras på minnestavlan.
Målet har varit att gestalta de två ytterligheterna, djupt existentiella frågorna som liv, död och lidande, men också den fullkomliga vardagligheten i livet i flottan, något som upplevdes som en försörjning vilken som helst.
Utmaningen har varit att ta ett grepp på en så lång tidsrymd på en yta som inte är större än 200 kvm. Valet blev att utveckla användandet av filmmediet, dels i huvudfilmen men även i valet av att filmiskt gestalta de historiska karaktärerna. Varje karaktär bildar ett återkommande moment som är lätt att koda av för besökarna och ta till sig.

Läs mer i PDFen