Lenke Rothman. Att hopfoga den sönderfallande världen

Lenke Rothman. Att hopfoga den sönderfallande världen (Forum för levande historia)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


“Att hopfoga den sönderfallande världen” är ett retrospektiv i två fristående kapitel som spänner över två institutioner, Forum för levande historia i Stockholm och nybyggda Sörmlands museum i Nyköping. Projektet lyfter Lenke Rothmans konstnärliga gärning, samt framhåller konsten som minnesbearbetning och läkandeprocess. I samarbete med Lenke Rothmans son Elias Arnér.
Lenke Rothman (1929-2008) föddes i Ungern och anlände till Sverige 16 år gammal 1945, efter att ha överlevt tre koncentrationsläger i Förintelsen. Redan under sin konvalescensperiod påbörjade hon sitt konstnärskap genom skisser och måleri. Med tiden utvecklade hon ett rikt och mångfacetterat konstnärskap och befäste sin plats som en viktig konstnär i Sverige och internationellt. Med en karriär som spände över 60 år arbetade hon över en mängd medier så som måleri, skulptur, assemblage, collage, prosa och poesi. Titeln till utställningen “Att hopfoga den sönderfallande världen” är Lenke Rothmans poetiska tolkning av det hebreiska begreppet Tikkun olam, som ungefär betyder “reparera världen”.