SKATE – en vandringsutställning om skateboardkultur

SKATE – en vandringsutställning om skateboardkultur (Regionmuseet Kristianstad)

2019-2019 🏆 Vinnare i Årets utställning 2019


SKATE presenterar personliga berättelser och konst av ungdomar som med kameror och skateboards visar på den bredd av erfarenheter och uttryck som finns inom ung skateboardkultur idag. Allt innehåll i utställningen har skapats av elever från Bryggeriets gymnasium i Malmö utifrån fyra tematiska riktlinjer: spår, identitet, väsentligheter samt skatebara objekt. Då eleverna endast utgjordes av vita män anlitades professionella, kvinnliga skateboardåkare och skatefilmare, för en mera jämställd och normkritisk representation i utställningen. Till utställningen producerades även filmen som berättar om Skate Nation – ett initiativ att välkomna, aktivera och integrera ensamkommande genom skate. Även program och aktiviteter med koppling till lokal skatehistoria arrangerades.

Läs mer i PDFen