BORO, Nödens konst – Trastextilier från norra Japan

BORO, Nödens konst – Trastextilier från norra Japan (Östasiatiska museet)

2021-2021 🏆 Vinnare i Årets utställning 2021


Utställningens berättande kan sägas bestå av två lager.
Det första utgörs av traditionell kulturhistorisk förmedling i form av text. Utöver ett
fåtal övergripande och kontextualiserande texter, är det enskilda objekt som utgör
startpunkt för berättelser, information eller reflekterande resonemang.
Det andra består av samtida konstnärliga tolkningar av det japanska textila
hantverket. Där det första lagrets innehåll har tagits fram genom research,
forskning och referensgruppsarbete, har vi här undersökt frågan om hur
fenomenet boro kan omsättas till samtida mode, poesi, hantverk och ljudkonst.