Judarna & Sverige

Judarna & Sverige (Judiska museet)

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Tidigt var den autentiska platsen – Sveriges äldsta bevarade synagoga – en viktig utgångspunkt för utställningen Judarna & Sverige. Platsen väcker liv i berättelsen och besöker träder bokstavligen in det förflutna. Rumsligheten, berättandet och den konstnärliga gestaltningen bidrar alla till att berätta historien om judiskt liv i Sverige, men också till att belysa hur en minoritets kulturarv ständigt formas av att det försvinner under lager av andra berättelser som bedömts mer väsentliga för majoritetssamhället. Detta syns när synagogans ursprungliga väggmålningar spricker fram från under lager av vit färg som tillkommit senare – som poetiska påminnelser om historiens osynliggörande av det annorlunda.
Basutställningen tar det judiska kulturarvet på en tidsresa genom svensk historia. Den första akten speglar den tidiga judiska invandringen, judereglementets vedermödor och hur en judisk församling etableras. Ett något friare liv och en större geografisk spridning skildras i den andra akten, och den tredje sätter fingret på vad som händer när den judiska minoriteten helt plötsligt får en plats där de kan leva i majoritet. Däremellan finns en tid när mycket få judar tilläts komma till Sverige.

Läs mer i PDFen