Rätten till frihet – Martin Luther King JR

Rätten till frihet – Martin Luther King JR (Nobelmuseet)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Femtio år efter Martin Luther Kings död uppmärksammar utställningen Rätten till frihet
de insatser som gav King Nobels fredspris 1964. På ett plan är utställningen en
berättelse om Kings liv och verk som ledare för den amerikanska
medborgarrättsrörelsen. På ett annat plan handlar den om människans värdighet och
grundläggande rättigheter. Budskapet om mänskliga värden, kampen mot
diskriminering och drömmen om frihet har räckvidd in i vår egen tid. En utställning med
hög aktualitet!
Utställningen är frukten av flera nyskapande samarbeten. För att ta fram det digra
material utställningen bygger på har curatorn Ashley Woods tillbringat mycket tid vid
åtskilliga institutioner i USA och träffat och intervjuat ett stort antal personer inom
medborgarrättsrörelsen.
Den breda ansatsen gör att utställningen fångar helheten i Kings insatser snarare än
någon enskild aspekt. Historikern Karcheik Sims-Alvarado har dock bidragit till att lyfta
fram hur afroamerikanska företag och organisationer i Atlanta bildade en viktig grund
för framväxten av medborgarrättsrörelsen, en aspekt som sällan uppmärksammas.
Eftersom utställningen är producerad av Nobelprismuseet och visas där faller det sig
också naturligt att Nobelpriset och mottagandet av King i Skandinavien ges ett särskilt
utrymme.
Utställningens grundläggande kronologiska upplägg gör den möjlig att följa som
berättelse, vilket bidrar till tillgängligheten. Genom att utställningens olika delar också
belyser olika teman stimulerar den till tankar och fördjupning. Utställningen bjuder på
ett rikt material, men detta är möjligt att ta till sig på olika djup.

Läs mer i PDFen

Exhibition Nobelmuseum 2018