Here’s looking at you curated by Hoyte van Hoytema

Here’s looking at you curated by Hoyte van Hoytema (Sven-Harrys konstmuseum)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


En av världens främsta filmfotografer, Hoyte van Hoytema, bjöds in som curator för att tolka stillbilder från Hasselbladsstiftelsens samling med 3000 fotografier av världens främsta fotografer. Hoyte gjorde ett systematiskt urval, helt oberoende av vem som fotograferat, där resultatet blev 198 fotografier av 99 fotografer där fokus i bilden var subjektets blick. Som utgångspunkt utgick Hoyte från blicken och det intima och dynamiska förhållande som uppstår mellan betraktaren och det avbildade subjektet.
Besökaren leddes in i utställningen av olika blickar, istället för att betrakta blev besökaren den betraktade. Fotografierna ordnades utifrån den riktning blicken fick kontakt eller ej med besökaren och skapade ett experimentellt växelspel; ögon som ömsom konfronterade, ömsom undvek betraktaren.
Placering av fotografierna skedde på plats med Hoyte för att se hur blickarna samspelade. Hans önskan var att ögonlinjen i fotografierna hade den genomsnittliga ögonhöjden på 152,4 cm, till skillnad från en klassisk hängning där man hänger utifrån mittpunkten. Vi ville åstadkomma en upplevelse och inte en uppvisning av fotografer där varje enskilt fotografi blev en pjäs i en installation. Verksskyltar valdes bort
för att förstärka bilden, blicken och upplevelsen.