Värdefullt

Värdefullt (Göteborgs stadsmuseum)

2016-2017 🏅 Finalist i Årets utställning 2016


Den övergripande berättelsen handlar om värde och hur värden relaterar till pengar, idag och ur ett historiskt perspektiv. Med utgångspunkt i museets klassiska myntsamling för vi ett resonemang som leder in på lån och bankväsendets uppkomst. Med hjälp av high-lights ur museets samlingar vidgar vi värdebegreppet och låter föremål illustrera tio andra typer av värden än de ekonomiska.

Utställningslokalen med unika valv från 1700-talet har i sig en nästan sakral karaktär vilket vi förstärkt för att föra tankarna till skattkammare och för att skapa en stämning med samma ton som titeln Värdefullt.
Gestaltningen speglar innehållets krock mellan tradition och nytänkande. Klassiska element som tydliga ledstråk och tunga montrar med sammet känns moderna genom val av accentfärger, lättheten i föremålens montering och ljussättningen som spelar på kontraster mellan mörkt och ljust.

Läs mer i PDFen