RE:USE!

RE:USE! (Bohusläns museum)

2019-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


RE:USE! är en kreativ fusion mellan dåtid, nutid och framtid i ett ämne som berör alla: Skräp. Utställningens innehåll producerades tillsammans med barn och ungdomar, där deras tankar och diskussioner påverkade vad vi skulle belysa och på vilka sätt.

Läs mer i PDFen