På scen 

På scen  (Scenkonstmuseet)

2017- 🏅 Finalist i Årets utställning 2017


PÅ SCEN- SCENKONSTMUSEETS NYA HUVUDUTSTÄLLNING
Den nya huvudutställningen på tre våningsplan ger en inblick i konstarterna dans, musik och teater
och förenar historia och samtid. De grundläggande idéerna för den nya huvudutställningen, På Scen,
utgår från devisen ”Den skapande människan”. Vi har velat skapa en utställning som befinner sig i
skärningspunkten mellan konst och kulturarv med fokus på interaktioner mellan föremål och teknik,
kopplingar mellan dåtid och nutid och möten över generationsgränser. Med utställningen vill vi skapa
nyfikenhet för konstarterna inom den professionella scenkonsten och samtidigt öka medvetenheten
om besökarens egen skapande förmåga. Rent berättartekniskt, såväl som rumsligt, har vi delat upp
utställningen i fem sektioner; introduktion, dans, teater, musik och dockteater. Introduktionen
skapar en stämning av förväntan och nyfikenhet. I var och en av de efterföljande sektionerna
formulerades ett antal tematiska nedslag, utan inbördes hierarki och kronologi, som tagit form och
fördjupats genom en mix av historiska tillbakablickar och samtida exempel. Med hjälp av interaktiva
moment ska besökaren ges möjlighet att under mer lekfulla former prova olika tekniker inom
konstarterna och samtidigt få närmare kontakt med sin egen skapande förmåga. De interaktiva
momenten är taktila och ska (förhoppningsvis) upplevas som enkla och direkta att förstå och ta till
sig. På så sätt formuleras två parallella stråk i utställningen; nedslag i den professionella scenkonsten
parat med att låta besökaren själv prova på att dansa, agera och spela. De olika delarna binds
samman av ett gemensamt formspråk och en enhetlig grafisk design.

Läs mer i PDFen