Meret Oppenheim

Meret Oppenheim (Mjellby konstmuseum)

2016-2016 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Vad innebär det när ett konstnärskap överskuggas av ett enskilt ikonkonstverk? Genus, konstpolitik och en granskning av konstvärldens strukturer står i fokus i utställningen Meret Oppenheim – beyond the furcup.

Ett omfångsrikt urval av konstverk och en gestaltning där både rum och färgkombinationer utgör viktiga identitetskapande element, är utgångspunkten. Den genomgående färgskalan i vit-gul-grå-svart, relaterar till färger och sektioner i olika grad. I respektive del finns både en igenkänningsgrad, men även en egen färgmässig identitet och rumslig gestaltning kopplad till sektionens tema/innehåll. Berättelsen är inte kronologisk.

Läs mer i PDFen