Drömmar på månen

Drömmar på månen (Folkets Konsthall)

2022-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


2016-2017 intervjuade Henrik Teleman hundratalet flyktingar på sju förläggningsorter. Flera tusen
mobiltelefonbilder samlades in. I projektet Vad hände sedan? har Henrik Teleman under två års tid
träffat hälften av dem han träffade sex år sedan. Många har han träffat flera gånger. Födelse, kärleken
till sitt barn, kärleken till sin partner, sårbarhet, behovet av trygghet, behovet att ha en plats i samhället,
livets slut – vad är det att vara människa? Utställningen Drömmar på månen är det publika resultatet av
Vad hände sedan?