1700-talets former, Röhsska museet

1700-talets former, Röhsska museet (Röhsska museet)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Museet har valt att göra en tematisk beskrivning i delvis kronologisk ordning av 1700-talets formutveckling. Stilhistorien ligger som grund men utställningen visar på hur samhällsfaktorer som nya konsumtionsformer och förindustriell verksamhet samt behov i vardagslivet skapat förutsättningar för ny formgivning