Det stora kriget

Det stora kriget (Flygvapenmuseum)

2014-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Det krig man trodde skulle vara över på några månader, utvecklades till en av mänsklighetens största katastrofer. Första världskriget – ett bortglömt och svårbegripligt krig med ett komplext händelseförlopp som lade grunden för det andra världskriget. Under slutet av 1800-talet hade nationalismen vuxit sig starkare i Europa och ur det närdes en vilja att slåss för sitt fosterland. Det stora kriget är en utställning som på en liten yta berättar om krigets orsaker och följder på ett övergripande sätt. Vi använder utställningsmediet för att skapa upplevelse och känsla av första världskriget och
öppna upp för reflektion.

Första världskriget var ett fruktansvärt krig och Det stora kriget är därför gripande och otäck. Det är ett litet – nästintill klaustrofobiskt – utställningsrum. Träbänkarna som används vid skolvisningar är utformade för att vara obekväma. I lokalen hörs ett påträngande ljudspår som gestaltar krigets oväsen. Utställningen innehåller inga textskyltar, istället finns texterna i de tre bildspel som visas på skärmar. På en vägg, täckt med säckväv, projiceras i hög takt dokumentära foton från kriget som ger en stroboskopisk känsla. Vi har valt taktila material som bidrar med att skapa
känsla. Väggarna är täckta med rostiga stålplank och rubrikskyltar är stencilerade på grova träplankor.

Läs mer i PDFen