Evigt liv

Evigt liv (Liljevalchs)

2022-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Utställningen Evigt liv vill spegla frågor kring evigheten och därmed också framtiden. Det är mer
angeläget än någonsin tidigare att hitta nya former för att prata om hur vi ska fortsätta vår resa här på
jorden. I dessa diskussioner kan Nobelpriset spela en central roll. Genom att Alfred Nobel valde så till
synes väsensskilda priskategorier, från naturvetenskapens fysik, kemi och medicin till humanismens
litteratur och fred, skapade han ett pris som med tiden gav upphov till ett gränsöverskridande samtal av
precis det slag vi behöver idag.
Utställningen berättar om hur vi kan förlänga våra individuella liv, bygga hållbara samhällen och om hur
vi skapar mening och gemensamma berättelser. En grundläggande princip i det kuratoriska arbetet var
att ge såväl vetenskapliga, konstnärliga som kulturella perspektiv på temat Evigt liv för att uppmuntra
besökarna att fundera fritt kring tematiken. Här gavs möjlighet att låta besökare med olika intressen
mötas och inspireras av varandras världar – konstintresserade besökare kunde fundera kring
vetenskapliga aspekter och vice versa.