Modellkammaren

Modellkammaren (Marinmuseum)

2016- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


I utställningen berättar vi om hur flottans modellkammare i Karlskrona kom att sammanföra teknik och estetik genom att samla de modeller som använts i arbetet på varvet och skapa en dokumentationsbank över skeppsbyggarkonsten. Modellkammaren innehåller fascinerande modeller från en tid då innovationer kommunicerades genom modeller i syfte att undervisa, övertyga och dokumentera. På många marinmuseer och sjöfartsmuseer visas modeller för sina konstnärliga kvalitéer men den här utställningens berättelse går ut på att lyfta modellernas användningsområde och verktyg för tänkande och innovation. Berättelsen utgår ifrån grundandet av modellkammaren 1752 och fortsätter i två rum med varsitt tema.
I det ena rummet har vi valt att visa modeller som använts i vetenskapliga försök och i undervisning. I centrum av rummet står modellerna samlade. På vägarna hänger textskyltar som berättar om mekanik, vetenskapssyn och experiment. I rummet finns även en hands-on station där besökarna får testa på en modern variant av block och talja. Hands-on stationens pedagogiska idé är att illustrera mekanikens gyllene regel – ”det du förlorar i väg vinner du i kraft”. Principen återfinns i ungdomsskolans teknik-kurser och hands-on stationen har tagits fram i samarbete med lärare i matematik och naturkunskap.

Läs mer i PDFen