Sport och Sápmi

Sport och Sápmi (Riksidrottsmuseet)

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Sport och Sápmi lyfter fram den samiska idrottens historia och belyser olika aspekter på idrottens betydelse i den samiska kulturen. Samiska idrottsutövare håller på med alla sorts idrotter och deltar i det nationella föreningslivet i Sverige, såväl som i den egen samiska idrottsorganisation. Utställningens kronologi:
• Bakgrund, fakta om samisk kultur, geografi, språk, befolkning och urfolk.
• De första spåren, beskriver spåren av samisk idrott och lyfter fram tidiga historiska källor.
• På glid, lyfter fram skidåkning som samernas idrott.
• Ur spår, beskriver framväxten av en samisk idrottsorganisation och hur samisk idrott påverkats av västerländska idrotter.

Läs mer i PDFen