Resenärerna

Resenärerna (Sjöhistoriska museet)

2016-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Den här utställningen handlar om 1700-talsmänniskan i rörelsen, utifrån exemplet
Ostindiefararna. Genom att följa hur en viss grupp människor rörde sig, och vilka möten de hade med andra, kan man väcka tankar om både främlingar och interkulturella möten.
Vem är en främling, var är den det, och för vem? Det är inte givet vem som reser ut, och huruvida mötet sker mellan en grupp som är hemma och en grupp som reser, eller
mellan personer som alla är i rörelse på flera olika sätt.
Centralt för utställningen är alltså att genom ett fokus på pluralitet – hur många olika möten, och hur många olika personer i en mängd olika positioner som möttes – bryta upp kategorier som ’vi’ och ’dem’, ifrågasätta både vem som är en ’främling’ samt hur ett interkulturellt ’möte’ går till.

Läs mer i PDFen