Dear Planet – Gameshow

Dear Planet – Gameshow (Fredens Hus)

2020-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Utställningen syftar till att försöka bryta ner kontroversiella och komplexa hållbarhetsfrågor till engagerande och lättillgängliga beståndsdelar. Utvecklingen av Gameshowen började som ett experiment. Vi har i flera sammanhang producerat fysiska utställningar som sedan gjorts om till digitala upplevelser. I detta fallet hade vi ambitionen att hitta en digital grundplattform och sedan bygga ut den i ett fysiskt format. Vi samarbetade med ett spelföretag som är vana att arbeta med tävlingskoncept men inte med det fysiska rummet. Dramaturgin är inte beroende av en viss ordning och inte heller att man måste ta del av alla delar. Man kan även komma tillbaka vid senare tillfälle för att slutföra eller förbättra sina resultat. Vi har inte stött på ett liknande koncept i utställningssammanhang i Europa.

Läs mer i PDFen