Decode the code

Decode the code (Visualiseringscenter C)

2018- 🏅 Finalist i Årets utställning 2018


I utställningen Decode the Code får besökarna på ett avskalat, lekfullt och avmystifierat sätt uppleva och undersöka programmering. Här presenteras både de matematiska principerna och algoritmerna så väl som de kreativa tillämpningarna. För Visualiseringscenter, en publik miljö med fokus på visualisering och datorgrafik, fungerar utställningen som både introduktion och fördjupning av verksamhetens övriga innehåll. Decode the Code strävar att överbrygga gränsen mellan det fysiska och det digitala för att skapa större förståelse för programmeringens grundläggande principer. Upplevelserna är både taktila och digitala, de samspelar med varandra och erbjuder kompletterande kunskap. Vi tror att en kunskap om programmeringens funktioner och förutsättningar både fungera som en ingång till ett djupare teknikintresse så väl som en större förståelse för det samtida digitala informationsflödet.

Läs mer i PDFen