Att tvätta sin smutsiga byk

Att tvätta sin smutsiga byk (Riksidrottsmuseet)

2015-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


”Att tvätta sin smutsiga byk” är ett ordspråk med innebörden att göra upp med sitt förflutna offentligt. Här handlar det om svensk idrotts inställning till HBTQ-frågor och praktiska tillämpning av policy mot diskriminering och trakasserier. Ideal och verklighet ställs mot varandra och går som en röd tråd genom utställningen. Utställningen syftar till att få besökaren att reflektera över sin inställning till homofobi, sexuella trakasserier och diskriminering av HBTQ-personer.

Motsatsförhållandena mellan idrottens ideal och dess verklighet är berättelsens utgångspunkt. I dokumentära och fiktiva berättelser synliggörs idrottens smutsiga byk. Här möter vi den fördomsfulla fotbollspappan som omvänds och Caster Semenya som stängs av från all tävlingsidrott och tvingas genomgå könstester. Berättelserna belyser både idrottens officiella inställning till HBTQ-frågor och idrottarnas egna upplevelser. Genom att lyssna på olika ”röster” får besökaren möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt och engagemang.

Läs mer i PDFen