Den svenska synden

Den svenska synden (Spritmuseum)

2014-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


Utställningen koncentrerar sig på den sexuellt lössläppta Sverigebild som exporterades
på 50- 60- och 70-talet genom filmer som ”Hon dansade en sommar”, ”Fäbodjäntan”
och ”Kärlekens språk”, samtidigt som vi själva var fullt upptagna att känna skuld och
skam inför berusning och alkohol.
Utställningen belyser Sverige under en tid präglad av politisk framtidstro då censur
och abortlagar revs upp – och framförallt en friare syn på relationer, sex och alkohol
rotades. Internationellt däremot utmålades Sverige som ett rikt men omoraliskt land
där människorna var djupt olyckliga och dövade sin ångest med alkohol, sex och i
värsta fall självmord.
Ett brett grepp tas om synden och spriten via ett stort antal filmer, föremål och artiklar
från epoken i en labyrint av titthål.

Läs mer i PDFen