Play beyond play

Play beyond play (Tekniska museet)

2018-2022 🏅 Finalist i Årets utställning 2016


Play Beyond Play är en immersiv utställning om digitala spel – en världsledande
svensk industri där såväl teknik som kreativt skapande står i fokus.

I utställningen samlas aktörer inom svensk spelindustri, forskning och den
enskilde spelaren i en 1 000 kvm stor spelupplevelse. Hit kan besökaren komma
för att uppleva spel utifrån olika perspektiv – inte bara genom att spela utan
genom att ta ut spelupplevelsen i rummet och genomlysa den ur ett tekniskt
såväl som konstnärligt perspektiv. Med hjälp av ett innehåll som förändras över
tid, såväl som en inbjudande och flexibel rumslig miljö med mycket sittplatser,
vill vi att besökaren ska känna sig välkommen och inspirerad att stanna länge
och komma tillbaka.

Den rumsliga gestaltningen bygger på konstnärliga tolkningar av spelgrafik och
spelelement. I Game Portal omsluts besökaren av en audiovisuell upplevelse där
konstnärer och tonsättare tolkat den visuella utvecklingen i spel. I Game
Evolution har den rumsliga gestaltningen inspirerats av de polygona former som
skapar 3D-upplevelsen i dagens digitala spel.

Läs mer i PDFen