K.A.O.S. – Kvinnor, Aktivism och Organisering av Samhällen 1789-1914

K.A.O.S. – Kvinnor, Aktivism och Organisering av Samhällen 1789-1914 (Kvinnohistoriskt museum)

2018-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


I utställningen K.A.O.S. vill vi fundera kring hur vårt samhälle hade sett ut idag om både män och kvinnor hade deltagit i 1800-talets samhällsbygge. Vad står på spel, nu och i framtiden, om inte alla får möjlighet att vara med i det politiska samtalet på lika villkor?

I centrum av rummet dominerar en spänstig och bucklig aluminiumbåge. I den finns plakatliknande text- och bildskyltar som berättar utvalda händelser i Europas historia med start i den Franska revolutionen. För under den Franska revolutionen, 1789, slog kvinnor upp en dörr på vid gavel. De organiserade sig och krävde ett annat samhälle, där kvinnor kunde vara jämlika män och ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De fysiska bucklorna i vår aluminiumbåge symboliserar sveket mot kvinnorna, dörrar som slogs igen, löften som inte infriades – frånvaron av medborgerliga rättigheter.

Läs mer i PDFen