Reförmation pågår- en utställning om konflikt, språk och samtal

Reförmation pågår- en utställning om konflikt, språk och samtal (Västerås stift och Västerås domkyrka)

2017-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Nuet har alltid en historia. En viktig förhistoria till det Sverige vi har idag, är den stora samhällsomvandling som kallas reformationen. 1517 hade Martin Luther publicerat sina protester mot missförhållanden i tidens kyrkoliv. Vid riksdagen i Västerås 1527 tog den lutherska reformationen fart i Sverige. Det var en blodig tid. Västerås belägrades, upproren avlöste varandra ute i stiftet, och både biskopen och domprosten avrättades på kungens befallning. Det var händelser som vi känner igen från nyheterna idag: Många som har varit med om omänskliga konflikter har flytt till vårt land.
Därför var konflikt ett tema i utställningen Reformation pågår, en av Svenska kyrkans största satsningar under Reformationsåret 2017. Reformationen blev starten på utvecklingen inom skola, vård och omsorg i Nordeuropa. Språk är en förutsättning för samhällsbygge och språk är också förutsättningen för samtal.

Läs mer i PDFen