13 000 år – Forntiden nära oss

13 000 år – Forntiden nära oss (Kulturparken Småland)

2020-2025 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Vi vill berätta på olika skalnivåer, en övergripande mänsklig, en regional och en individuell nivå. Många drag i människans utveckling går att känna igen på en större nivå, tex megalitgravar. Här har vi velat visa hur det gemensamma också tar sig regionala uttryck, som i dialekter av ett språk. Vi har velat lyfta fram lite av resultaten från de senaste årens arkeologiska undersökningar och rön. Vi har också velat visa på relationen mellan klimat, natur och människa. Därför har naturens utveckling och
förändring också fått en stor plats i berättandet. En tidslinje i golvet visar nedslag i såväl den nära historien som i händelser i övriga världen. Det gör att man kan sätta olika händelser och fenomen i korrelation till varandra. Större skyltar ger överblick, mindre textskyltar erbjuder fördjupning och QR koder ger möjlighet till ytterligare fördjupning utan att tynga intrycket i utställningen. En artificiell eldstad i mitten av rummet gör det möjligt att samlas för ett mer intimt berättande.

Läs mer i PDFen