Yarni, Medusa och en elefant – Hantverket bakom svensk speldesign

Yarni, Medusa och en elefant – Hantverket bakom svensk speldesign (ArkDes)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Data- och tv-spel finns överallt. Vi spelar på konsoler
och datorer, på mobilerna och surfplattorna vi har
i våra händer. Hemma, på bussen, ensamma och med
andra. Men vad vet du egentligen om de kreativa
världarna bakom skärmarna?
Genom att koppla samman teknik och fantasi med
konstnärskap och hantverk, skapar spelens konstnärer,
formgivare och utvecklare alternativa
världar. Det breda utbudet av visuella uttryck inom
fältet visar på den komplexa kreativitet som speldesign
utgör.
Spelkreatörerna delar ofta gemensamma utgångspunkter
där hantverk som skisser och modeller
blandas med digitala verktyg som animation och kod
för att skapa världar som underhåller, förbryllar och
uppslukar oss. De karaktärer som formas och de
narrativ som utvecklas varierar från det lekfulla till
det filmiska.

Läs mer i PDFen