A nowhere girl from nowhere land

A nowhere girl from nowhere land (Alma Löv museum)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


2018 firade Alma Löv tjugo års jubileum med tjugo olika separatutställningar med det övergripande temat ” a nowhere girl from a nowhere land” med inriktningen att röra oss bortom landgränser, status och verklighet. De utställningar som visats har varit alltifrån den sibiriska fotografen Evgenia Arbugaevas surrealistiska landskap från Sibirien, Lovisa Ringborgs hybridskulpturer sleepers, Goran Hassanpours poetiska skulptur med speglar ute i skogsdungen, Isländska konstnärens Egill Saebjörnssons absurda videoverk, Maja Droettos spegelvagn som rullas fram som ett stort kalejdoskop, Anders Sletvold Moes väggmålning i olika nyanser av svart, en helt ny paviljong
byggd av Vårdinge By folkhögskolas studenter, Ann Edholm och Tom Sandqvist omskakande installation med målningar och ljudverk från koncentrationslägret vid Auschwitz. Att träda in i ett slags ingenmansland där det är upp till betraktaren att tolka, där det inte finns förskrivna regler för hur saker och ting ska vara, hur man ska bete sig och där man likt barnet får tillåta sig att förundras är ett tillstånd som ofta ger nya insikter och sett har symboliserat Alma Löv. Att ge sig ut i det okända och ställa oss öppna inför det vi möter. Att även tillåta att tvivlet ibland tar över och låta gränser mellan dröm, fantasi och verklighet suddas ut.

Läs mer i PDFen