Mot kontinenten – på resa i 1:a klass

Mot kontinenten – på resa i 1:a klass (Hallwylska museet)

2020-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Resor engagerar de flesta. Vi har klimatångest men älskar att resa. Och vem har inte försökt undvika att se ut som en turist? Turisten är alltid någon annan, inte jag. Det tyckte Wilhelmina von Hallwyl också…
Vi tar avstamp i några av familjen von Hallwyls 62 resor, som spänner från tiden då inrikesresor krävde pass och järnvägen ännu inte kommit till Sverige, över en tid av europeisk passfrihet och snabbt växande turismväsende till ett krigshärjat Europa, där pass- och gränskontroller skruvades åt och nöjesresandet fick ta en lång paus. Genom dessa resor kan vi berätta om samhällets tekniska utveckling och sociala förändringar.

Läs mer i PDFen