Pettson och Findus, mucklor och manicker

Pettson och Findus, mucklor och manicker (Sundsvalls museum)

2020- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Utställningen Pettson och Findus, mucklor och manicker har sin utgångspunkt i FN:s globala mål och uppmanar till reflektion över det samhälle vi lever i idag på ett norm- och källkritiskt sätt. På ett trovärdigt sätt återskapar utställningen de välkända miljöerna från Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus och bjuder på en fantastisk värld som våra besökare kan upptäcka om och om igen.
Gestaltning
Vårt mål har varit att skapa en känsla hos våra besökare som säger ”här vill jag gå in, här vill jag vara!” vilket vi har åstadkommit i allra högsta grad. Utställningens funktionalitet är anpassad till utställningens ändamål. Det är ett upplevelserum som bjuder på kreativitet, skapande och lek över generationsgränser. Utställningen bjuder på många ”rum i rum”, samt flertalet små aktivitet- och upptäcktsytor som går att utforska. När man kliver in i utställningen befinner man sig i Pettsons trädgård. Sedan rör man sig genom de välkända miljöerna: Pettsons hus, hönsgård, vedbod, verkstad, utedass, muckelrum och fiskedammen. Varje rum bjuder på flera olika stationer för interaktion. Ljud i utställningens miljöer är valda med stor omsorg och bidrar både till avgränsningar men också en bättre helhetsupplevelse.
Stationer med FN:s globala mål är välintegrerade i utställningen och erbjuder flera uppdrag för samtal och reflektion.

Läs mer i PDFen