Traces of Existence

Traces of Existence (Judiska museet)

2017-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Att skapa och sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv på nya sätt var en av de
viktigaste komponenterna i utställningsprojektet Traces of Existence. De 6 utställningar är skapade tillsammans med samtida konstnärer och med lokala museer på 6 platser runt om i landet. Syftet var att belysa de mänskliga och det allmängiltiga genom historiska berättelser där möten mellan det svenska och judiska kulturarvet kunnat synliggöras. Detta är början till en väv av ny förståelse och basen till det nya museet. Traces har öppnat nya perspektiv och källor, gett helt nya svar och berikat svensk historia och dess uppfattning om vårt gemensamma kulturarv.
Konstnärens uppdrag har fritt förhållit sig till platsen, den historiska berättelsen och till
källmaterialet. Utställningarna har bestått av ett platsspecifikt verk utanför museet. Tyska kyrkan – Det stora judedopet fick en betydelsefull parallell berättelse som vittnade om villkoren för främlingar och judar under sent 1600-tal. I Karlskrona publicerade Ulrika Sparre fyra helsidesverk i BLT under fyra veckor. Judereglementets begränsningar öppnade en diskussion om villkor och inträde i ett nytt samhälle, då som nu. Hila Lavivs verk i Falun lyfte med sin i Hälsinggården fram platsen för en svensk kibbutz. Lavivs minnen flätades samman med hennes mormors historia på den plats där den en gång började. I Borås öppnade Arbetslivsförvaltningen sina kontor för Johannes Heldéns ljud-och textverk som skildrade judiska överlevandes arbets- och livsvillkor efter kriget.

Läs mer i PDFen