Med smak av humle – odla och brygg

Med smak av humle – odla och brygg (Nordiska museet)

2015-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Utställningen har två ben: att brygga öl hemma och att odla humle. Det ena benet berättar om en kemisk process utifrån såväl nya som gamla föremål och citat. Att brygga öl är samma process då som nu.
Det andra benet handlar om humle. Här följer utställningen forskarens arbete, humlets roll för öl förklaras liksom humle som kulturhistorisk växt och hur man kan odla humle själv. Utställningen vill inspirera besökarna att prova själva att brygga öl och odla humle.

Utställningen har arbetat utifrån en stark rumslig och grafisk form som leker med en äldre museiestetik. Med glimten i ögat berättas en komplicerad kemisk process utifrån äldre och samtida kulturhistoriska föremål och citat. Här berättas även hur forskarna kommit fram till det vi vet idag.

Läs mer i PDFen