Express yourself

Express yourself (Malmö Museer)

2011-2011 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


Malmö Museers senaste hot spot-utställning handlar om yttrande-frihet. I centrum för utställningen står den iranska journalisten och människorättskämpen Parvin Ardalan. Hon berättar i utställningen om sitt motstånd i en värld där hon inte får göra motstånd. Där finns även historier av svensk-palestinska Hanin Shakrah och Oslos fristadsförfattare Philo Ikonya från Kenya. Svenska PEN och ICORN (international cities of refugee network) har också bidragit, liksom Kulturrådet.
Utställningen kunde inte visa fotografier av personer som deltar i frihetskampen. Det skulle innebära en för stor risk för dem att finnas med på bild. För att lösa det har Malmö Museer låtit serietecknaren Stina Hjelm tolka Parvin Ardalans berättelser i utställningen. I september genomfördes en intervju via Skype mellan tre förgrundsfigurer för kvinnors rättigheter i Mellanöstern. Intervjun finns med i utställningen som ett starkt inslag med aktuella röster direkt från händelsernas centrum. Express Yourself går nu som vandringsutställning och turnerar till
olika svenska städer. Kring utställningen arrangerar Malmö Museer och andra aktörer seminarier, samtal och andra arrangemang. Utställningen invigdes på Bokmässan. Där arrangerades bland annat samtal mellan olika personer som är engagerade i frågor
kring det fria ordet. Ola Larsmo, Cecilia Uddén och Hanin Shakrah medverkade.